Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 2 (2013) Między langue a parole: język w perspektywie kodowania Abstrakt  PDF
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 
Vol 12 (2015) Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu Abstrakt  PDF
Joanna Zaucha
 
Vol 1, No 1 (2009) Wstępna analiza jednostki przede wszystkim na tle właściwości ciągów nade wszystko i ponad wszystko Abstrakt  PDF
Anna Kisiel
 
Vol 5, No 1 (2011) Między składnią semantyczną a asemantyczną, czyli o wpływie Henryka Misza i Zygmunta Saloniego na poglądy składniowe Krystyny Kallas Abstrakt  PDF
Maciej Grochowski
 
Vol 13 (2016) Analiza semantyczno-składniowa wybranych jednostek z segmentem wystarczy Abstrakt  PDF
Barbara Linsztet
 
Vol 2, No 2 (2009) O układach typu ___. (To) Nonsens. (vs to nonsens, że_) z semantycznego punktu widzenia Abstrakt  PDF
Mariola Wołk
 
Vol 14 (2017) Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej Abstrakt  PDF
Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska
 
Vol 1, No 1 (2009) Projekt strukturalnej klasyfikacji ciągów wtrąconych Abstrakt  PDF
Andrzej Moroz
 
Vol 1, No 1 (2009) Głos w sprawie znaczenia czasownika wyglądać na [kogoś / coś] Abstrakt  PDF
Jolanta Chojak
 
Vol 17 (2020) Jednostki języka oparte na ciągu łącznie Abstrakt  PDF
Paulina Rosalska
 
Vol 16 (2019) Właściwości składniowo-semantyczne jednostek z ciągami 'o mał-' i 'omal' Abstrakt  PDF
Adrianna Piotrowska
 
Vol 2, No 2 (2009) Cechy semantyczne jednostek o postaci "ktoś naprawił coś" Abstrakt  PDF
Adriana Kloskowska
 
Vol 14 (2017) Argumenty i modyfikatory – głos w dyskusji Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 14 (2017) Model składni semantycznej w badaniach historycznojęzykowych. Możliwości i perspektywy Abstrakt  PDF
Agnieszka Słoboda
 
Vol 14 (2017) Przekraczanie granic składni semantycznej Stanisława Karolaka Abstrakt  PDF
Krystyna Kleszczowa, Kamilla Termińska
 
Vol 5, No 1 (2011) Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie Abstrakt  PDF
Andrzej Moroz
 
Vol 12 (2015) Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ Abstrakt  PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 15 (2018) Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu Abstrakt  PDF
Marcin Podlaski
 
Vol 3, No 1 (2010) O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie Abstrakt  PDF
Dagmara Maryn
 
Vol 14 (2017) Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS Abstrakt  PDF
Maciej Grochowski
 
Vol 14 (2017) Tzw. nominativus cum infinitivo jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie Abstrakt  PDF
Hubert Wolanin
 
Vol 14 (2017) Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne Abstrakt  PDF
Magdalena Żabowska
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism