Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2010) Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców Abstrakt  PDF
Tomasz Kwoka
 
Vol 12 (2015) O historii i etymologii rzeczownika "chojrak". Abstrakt  PDF
Rafał Rosół
 
Vol 3, No 1 (2010) O zapomnianych znaczeniach pol. bachor i bachur Abstrakt  PDF
Rafał Rosół
 
Vol 4, No 2 (2010) Rzekoma różnica między zaimkami celtyckimi a polskimi Abstrakt  PDF
Witold Mańczak
 
Vol 2, No 2 (2009) Kryterium semantyczne w badaniach etymologicznych i językowych M.T. Warrona w świetle jego traktatu De lingua Latina Abstrakt  PDF
Katarzyna Michałowska
 
Vol 2, No 2 (2009) Pol. łajza – przyczynek do etymologii Abstrakt  PDF
Rafał Rosół
 
Vol 6, No 2 (2011) Historia badań etymologicznych w świetle koncepcji i metod współczesnej lingwistyki. Etymologizowanie Yāski i Platona Abstrakt  PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 5, No 1 (2011) Najstarsza słowiańska leksyka intelektualna Abstrakt  PDF
Wiesław Boryś
 
Vol 12 (2015) Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ Abstrakt  PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 6, No 2 (2011) Komentarze datacyjne do Andrzeja Bańkowskiego Etymologicznego słownika języka polskiego Abstrakt  PDF
Jan Wawrzyńczyk
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism