Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 2 (2010) Życie i twórczość naukowa Profesor Ireny Bajerowej (13 III 1921 – 30 IV 2010) Szczegóły   PDF
Krystyna Kleszczowa
 
Vol 5, No 1 (2011) Łaciński genetivus possessivus (proprietatis) a modalność Abstrakt   PDF
Małgorzata Górska
 
Vol 7, No 1 (2012) Łączliwość leksykalna przysłówka "mimochodem" Abstrakt   PDF
Natalia Żochowska
 
Vol 15 (2018) Еще раз о финальных кластерах с сонантами Abstrakt   PDF (Russian)
Tatiana Zinowjewa
 
Vol 9, No 1 (2013) Лемковские анафорические местоимения: кодифицированная норма и разговорный узус Abstrakt   PDF (Russian)
Anastasia Reis
 
Vol 12 (2015) Об одном способе маркировать дискурсивную перспективу в лирической поэзии. Композиция и референциальные связи, или В чем неправы П. Хоппер и С. Томпсон Abstrakt   PDF (Russian)
Gennadij Zeldowicz
 
Vol 13 (2016) Суржик: лексичний аспект (на матеріалі телепередачі "Ключовий момент", лексикографічних джерел ХІХ–ХХІ ст. і результатів анкетування Abstrakt   PDF (Українська)
Volodymyr Dubichynskyi, Tilmann Reuther, Ursula Doleschal
 
Vol 12 (2015) Схематизація просторових відношень в англійській, сербській, українській мовах: специфіка прийменника over Abstrakt   PDF (Українська)
Оксана Орленко
 
Vol 15 (2018) Целостность авторского сознания как признак главного дискурсивного плана в лирическом стихотворении Abstrakt   PDF (Russian)
Gennadij Zeldowicz
 
Vol 8, No 2 (2012) Частицы в словенском языке Abstrakt   PDF
Andreja Žele
 
Vol 3, No 1 (2010) ‘Więcej’ wśród aspektów prymitywu ‘wie, że’ Abstrakt   PDF
Andrzej Bogusławski
 
Vol 13 (2016) „Myślisz, że jak to się robi?” O strukturze tematyczno-rematycznej pewnego typu zdań pytajnych Abstrakt   PDF
Alicja Wójcicka
 
Vol 3, No 1 (2010) „Nie powiedział tego, tylko zasugerował”. Znaczenie czasownika [ktośi ] sugeruje [komuśj ], że_ Abstrakt   PDF
Alicja Wójcicka
 
276 - 288 z 288 elementów << < 7 8 9 10 11 12 


Partnerzy platformy czasopism