Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 15 (2018) Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej Abstrakt   PDF
Katarzyna Wołowska
 
Vol 13 (2016) Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych Szczegóły   PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 2, No 2 (2009) Wokół czasownika "zgadnąć" (studium semantyczne) Abstrakt   PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 1, No 1 (2009) Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk Abstrakt   PDF
Sebastian Żurowski
 
Vol 8, No 2 (2012) Wspomnienie o przyjacielu. Profesor Teresa Friedel (1934–2011) Szczegóły   PDF
Elżbieta Smułkowa
 
Vol 12 (2015) Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ Abstrakt   PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 9, No 1 (2013) Wstęp do analizy semantycznej przysłówków kolektywnych (na przykładzie razem) Abstrakt   PDF
Paulina Rosalska
 
Vol 1, No 1 (2009) Wstępna analiza jednostki przede wszystkim na tle właściwości ciągów nade wszystko i ponad wszystko Abstrakt   PDF
Anna Kisiel
 
Vol 7, No 1 (2012) Wykładniki struktury tematyczno-rematycznej w języku łacińskim Abstrakt   PDF
Małgorzata Górska
 
Vol 13 (2016) Wymagania składniowe form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do artykułu M. Gębki-Wolak i A. Moroza (2011)) Abstrakt   PDF
Krystyna Bojałkowska
 
Vol 8, No 2 (2012) Wymowa tutej, dzisiej Abstrakt   PDF
Witold Mańczak
 
Vol 1, No 1 (2009) Wyrażenia nieostre w języku prawa w świetle pragmatyki językowej Abstrakt   PDF
Iwona Witczak-Plisiecka
 
Vol 8, No 2 (2012) XVIII-wieczne nazwiska mieszkańców Bielska Podlaskiego utworzone od imion własnych (analiza językowa) Abstrakt   PDF
Michał Mordań
 
Vol 4, No 2 (2010) Zapożyczenia polskie w materiale ukraińskim XIX-wiecznego ukraińsko-polskiego słownika frazeologicznego Iwana Wahylewycza Abstrakt   PDF
Anna Budziak
 
Vol 4, No 2 (2010) Zapożyczenia w XVI-wiecznym słownictwie medycznym i ich dzisiejsze losy (na materiale zielnika Stefana Falimirza) Abstrakt   PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
 
Vol 7, No 1 (2012) Zbigniew Babik, 2012, Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuropejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Przyczynki do krytyki akcentologii post-Illicz-Swityczowskiej, Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ 27, Kraków Szczegóły   PDF
Witold Mańczak
 
Vol 6, No 2 (2011) Zdania interrogatywne a właściwości semantyczne przysłówków sposobu Abstrakt   PDF
Joanna Kościerzyńska
 
Vol 8, No 2 (2012) Żeby było _ i co _. Notka o znaczeniu Abstrakt   PDF
Anna Kisiel
 
Vol 4, No 2 (2010) Żegnając Profesor Krystynę Pisarkową (1932–2010) Szczegóły   PDF
Anna Kałkowska
 
Vol 15 (2018) Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu Abstrakt   PDF
Marcin Podlaski
 
Vol 4, No 2 (2010) Zniewolone partykuły. Wyrażenia funkcyjne jako narzędzia w semantyce składnikowej Abstrakt   PDF
Marzena Stępień
 
Vol 12 (2015) Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu Abstrakt   PDF
Joanna Zaucha
 
Vol 6, No 2 (2011) Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der polnischen Sprache Abstrakt   PDF (Deutsch)
Marzena Guz
 
Vol 15 (2018) Zur textlinguistischen Perspektive auf die „Text/Bild-Sorten” Abstrakt   PDF (Deutsch)
Anna Kapuścińska
 
Vol 4, No 2 (2010) Zwłaszcza, szczególnie, w szczególności – próby eksplikacyjne Abstrakt   PDF
Anna Kisiel
 
251 - 275 z 288 elementów << < 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Partnerzy platformy czasopism