Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16 (2019) 'Dla odmiany' – fraza przysłówkowa i komentarz metatekstowy (na tle konstrukcji dla + NP) Abstrakt   PDF
Magdalena Żabowska
 
Vol 9, No 1 (2013) A cognitive-grammaticalization model of the BE NAA… LA construction in Basse Mandinka Abstrakt   PDF (English)
Alexander Andrason
 
Vol 11 (2014) A sierpień zawsze dojrzewa na drzewach. Ile jednostek języka reprezentuje kształt dojrzeć? Abstrakt   PDF
Dorota Kruk
 
Vol 7, No 1 (2012) Aktualna sytuacja teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją Abstrakt   PDF
Witold Mańczak
 
Vol 2, No 2 (2009) Albańskie derywaty przymiotnikowe z prefiksem pa- Abstrakt   PDF
Artur Karasiński
 
Vol 13 (2016) An insight into the history of Balkan Slavic languages Macedonian perspective Abstrakt   PDF (English)
Marjan Markovikj, Zuzanna Topolińska
 
Vol 9, No 1 (2013) Analiza semantyczna czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p Abstrakt   PDF
Alicja Wójcicka
 
Vol 6, No 2 (2011) Analiza semantyczna percepcyjnego czasownika (s)kosztować Abstrakt   PDF
Agnieszka Cejmer
 
Vol 13 (2016) Analiza semantyczno-składniowa wybranych jednostek z segmentem wystarczy Abstrakt   PDF
Barbara Linsztet
 
Vol 15 (2018) Andriej Anatoliewicz Zalizniak (1935–2017). „Po prostu geniusz” Szczegóły   PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 5, No 1 (2011) Anna Czelakowska, 2010, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Księgarnia Akademicka” Szczegóły   PDF
Anetta Luto-Kamińska
 
Vol 5, No 1 (2011) Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie Abstrakt   PDF
Andrzej Moroz
 
Vol 14 (2017) Argumenty i modyfikatory – głos w dyskusji Abstrakt   PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 10, No 2 (2013) Badania nad komunikacją w świetle Saussure’owskiej koncepcji bytów konkretnych Abstrakt   PDF
Celina Heliasz
 
Vol 11 (2014) Borrowed Lexicon and Neologisms in Standard Language and Sociolects (the Case of Slovenian) Abstrakt   PDF (English)
Simona Kranjc, Andreja Žele
 
Vol 2, No 2 (2009) Cechy semantyczne jednostek o postaci "ktoś naprawił coś" Abstrakt   PDF
Adriana Kloskowska
 
Vol 5, No 1 (2011) Cechy składniowe i semantyczne jednostek swego rodzaju i pewnego rodzaju Abstrakt   PDF
Natalia Żochowska
 
Vol 8, No 2 (2012) Charakterystyka fonetyczna /c/ we współczesnej polszczyźnie Abstrakt   PDF
Agata Trawińska
 
Vol 9, No 1 (2013) Charakterystyka fonetyczna grupy ki* w dialektalnie uwarunkowanych odmianach języków słowackiego i czeskiego Abstrakt   PDF
Agata Trawińska
 
Vol 5, No 1 (2011) Charakterystyka semantyczna przysłówków typu na stojąco, na leżąco, na siedząco Abstrakt   PDF
Joanna Kościerzyńska Kościerzyńska
 
Vol 9, No 1 (2013) Charakterystyka semantyczna wyrażeń chcąc nie chcąc i mimo woli Abstrakt   PDF
Natalia Żochowska
 
Vol 6, No 2 (2011) Co mogę (po)wiedzieć o wiedzy, komunikacji i myślach zwierząt? Rekonesans semantyczny Abstrakt   PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 4, No 2 (2010) Co tam, panie, w koalicji? Między skrzydlatym słowem a jednostką języka Abstrakt   PDF
Iwona Kosek
 
Vol 7, No 1 (2012) Co to jest życie? Preliminaria semantyczne Abstrakt   PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 13 (2016) Co to znaczy: robić coś świadomie oraz świadomie coś robić? Dyskusja na temat epistemiczności / wolitywności przysłówków świadomie / nieświadomie Abstrakt   PDF
Izabela Duraj-Nowosielska
 
1 - 25 z 307 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism