Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 13 (2016) O językowej naturze istot nienarodzonych (na tle właściwości walencyjnych implikujących je czasownikowych predykatów) Abstrakt  PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 16 (2019) Czasownik 'mieć' – jednostka elementarna czy wykładnik operacji? Abstrakt  PDF
Dorota Kruk
 
Vol 16 (2019) Fakty i mity o „faktach”. W związku z artykułem M. Danielewiczowej „Niepodważalne fakty. Jak o nich mówimy?” (Poradnik Językowy 2017/9) Abstrakt  PDF
Izabela Duraj-Nowosielska
 
Vol 7, No 1 (2012) Co to jest życie? Preliminaria semantyczne Abstrakt  PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 13 (2016) Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa Abstrakt  PDF
Joanna Zaucha
 
Vol 7, No 1 (2012) Od metafizyki do semantyki. O uzasadnianiu tez o analityczności Abstrakt  PDF
Joanna Zaucha
 
Vol 12 (2015) Kilka pytań o definiowanie błędu Abstrakt  PDF
Mariola Wołk
 
Vol 2, No 2 (2009) Kryterium semantyczne w badaniach etymologicznych i językowych M.T. Warrona w świetle jego traktatu De lingua Latina Abstrakt  PDF
Katarzyna Michałowska
 
Vol 14 (2017) Jaki właściwie jest dziwny świat? O znaczeniu przymiotnika dziwny i jego bliskoznaczników Abstrakt  PDF
Mariola Wołk
 
Vol 6, No 2 (2011) Zdania interrogatywne a właściwości semantyczne przysłówków sposobu Abstrakt  PDF
Joanna Kościerzyńska
 
Vol 5, No 1 (2011) O przeczuciach, czyli między tajemnicą a inferencją Abstrakt  PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 17 (2020) Ze zbioru polskich operatorów referencji Abstrakt  PDF
Zuzanna Topolińska
 
Vol 2, No 2 (2009) Cechy semantyczne jednostek o postaci "ktoś naprawił coś" Abstrakt  PDF
Adriana Kloskowska
 
Vol 16 (2019) O kilku judaikach w polskim socjolekcie przestępczym Abstrakt  PDF
Jarosław Pacuła
 
Vol 14 (2017) Model składni semantycznej w badaniach historycznojęzykowych. Możliwości i perspektywy Abstrakt  PDF
Agnieszka Słoboda
 
Vol 6, No 2 (2011) Czy czasownik "chcieć" jest semantycznie prosty? Abstrakt  PDF
Piotr Batko
 
Vol 3, No 1 (2010) Składniowe i semantyczne cechy ciągu toto Abstrakt  PDF
Dagmara Alsztyniuk
 
Vol 2, No 2 (2009) "Jawnie oszczerczy", "jawnie korupcyjny" - między przysłówkiem a partykułą Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 14 (2017) Numeralia – pars orationis? Abstrakt  PDF
Zuzanna Topolińska
 
Vol 3, No 1 (2010) „Nie powiedział tego, tylko zasugerował”. Znaczenie czasownika [ktośi ] sugeruje [komuśj ], że_ Abstrakt  PDF
Alicja Wójcicka
 
Vol 11 (2014) Fikcja a fałsz. O właściwościach semantyczno-składniowych przymiotników fikcyjny i fałszywy Abstrakt  PDF
Joanna Zaucha
 
Vol 3, No 1 (2010) O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie Abstrakt  PDF
Dagmara Maryn
 
Vol 7, No 1 (2012) O pojęciu GRANICY – raz jeszcze Abstrakt  PDF
Emilia Kubicka
 
Vol 15 (2018) Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu Abstrakt  PDF
Marcin Podlaski
 
Vol 4, No 2 (2010) Zwłaszcza, szczególnie, w szczególności – próby eksplikacyjne Abstrakt  PDF
Anna Kisiel
 
26 - 50 z 60 elementów << < 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism