Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 2 (2009) Kryterium semantyczne w badaniach etymologicznych i językowych M.T. Warrona w świetle jego traktatu De lingua Latina Abstrakt  PDF
Katarzyna Michałowska
 
Vol 14 (2017) Jaki właściwie jest dziwny świat? O znaczeniu przymiotnika dziwny i jego bliskoznaczników Abstrakt  PDF
Mariola Wołk
 
Vol 6, No 2 (2011) Zdania interrogatywne a właściwości semantyczne przysłówków sposobu Abstrakt  PDF
Joanna Kościerzyńska
 
Vol 5, No 1 (2011) O przeczuciach, czyli między tajemnicą a inferencją Abstrakt  PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 2, No 2 (2009) Cechy semantyczne jednostek o postaci "ktoś naprawił coś" Abstrakt  PDF
Adriana Kloskowska
 
Vol 16 (2019) O kilku judaikach w polskim socjolekcie przestępczym Abstrakt  PDF
Jarosław Pacuła
 
Vol 11 (2014) O jednostkach trójargumentowych z ciągiem czuć Abstrakt  PDF
Agnieszka Cejmer
 
Vol 16 (2019) Krótka historia ‘czytania’ (cz. I): Protoforma i ścieżki derywacji Abstrakt  PDF
Kacper Kardas
 
Vol 6, No 2 (2011) Co mogę (po)wiedzieć o wiedzy, komunikacji i myślach zwierząt? Rekonesans semantyczny Abstrakt  PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 16 (2019) Właściwości składniowo-semantyczne jednostek z ciągami 'o mał-' i 'omal' Abstrakt  PDF
Adrianna Piotrowska
 
Vol 13 (2016) O językowej naturze istot nienarodzonych (na tle właściwości walencyjnych implikujących je czasownikowych predykatów) Abstrakt  PDF
Tomasz Nowak
 
Vol 16 (2019) Czasownik 'mieć' – jednostka elementarna czy wykładnik operacji? Abstrakt  PDF
Dorota Kruk
 
Vol 16 (2019) Fakty i mity o „faktach”. W związku z artykułem M. Danielewiczowej „Niepodważalne fakty. Jak o nich mówimy?” (Poradnik Językowy 2017/9) Abstrakt  PDF
Izabela Duraj-Nowosielska
 
Vol 15 (2018) Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu Abstrakt  PDF
Marcin Podlaski
 
Vol 4, No 2 (2010) Zwłaszcza, szczególnie, w szczególności – próby eksplikacyjne Abstrakt  PDF
Anna Kisiel
 
Vol 15 (2018) Próba analizy semantycznej wyrażenia cośx skłoniło kogoś do czegośy Abstrakt  PDF
Joanna Wołoszyn
 
Vol 15 (2018) Kilka uwag o znaczeniu jednostki leksykalnej [ktoś1 ] spoliczkował [kogoś2 ] Abstrakt  PDF
Aleksandra Domogała
 
Vol 2, No 2 (2009) Hierarchia wyrażeń metatekstowych Abstrakt  PDF
Magdalena Żabowska
 
Vol 14 (2017) Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS Abstrakt  PDF
Maciej Grochowski
 
Vol 6, No 2 (2011) Krok po kroku, krok za krokiem, krok w krok – konstrukcje składniowe czy jednostki języka? Abstrakt  PDF
Paulina Rosalska
 
Vol 14 (2017) Argumenty i modyfikatory – głos w dyskusji Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 6, No 2 (2011) Analiza semantyczna percepcyjnego czasownika (s)kosztować Abstrakt  PDF
Agnieszka Cejmer
 
Vol 2, No 2 (2009) Opozycje semantyczne jednostek z członem czasownikowym: "odróżniać", "wyróżniać", "rozróżniać" Abstrakt  PDF
Anna Kisiel
 
Vol 14 (2017) Model składni semantycznej w badaniach historycznojęzykowych. Możliwości i perspektywy Abstrakt  PDF
Agnieszka Słoboda
 
Vol 6, No 2 (2011) Czy czasownik "chcieć" jest semantycznie prosty? Abstrakt  PDF
Piotr Batko
 
26 - 50 z 59 elementów << < 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism