Autor - szczegóły

Vetulani, Zygmunt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 14 (2017) - ARTYKUŁY
    Informatyczne technologie języka – wyzwania dla polskiej lingwistyki. Na przykładach z badań własnych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism