Autor - szczegóły

Tokarski, Ryszard, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Leksykologii i Pragmatyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, PolskaPartnerzy platformy czasopism