Autor - szczegóły

Stalmaszczyk, Piotr, Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki, Polska

  • Vol 15 (2018) - ARTYKUŁY
    O paradygmatach w językoznawstwie (na przykładzie językoznawstwa generatywnego)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism