Autor - szczegóły

Sobotka, Piotr, Polska

 • Vol 7, No 1 (2012) - ARTYKUŁY
  Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248–249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12–13)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2, No 2 (2009) - ARTYKUŁY
  Czy Piłat był zainteresowany tym, "co to jest prawda?"
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2015) - ARTYKUŁY
  Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2016) - WSPOMNIENIA
  Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych
  Szczegóły  PDF
 • Vol 15 (2018) - WSPOMNIENIA
  Andriej Anatoliewicz Zalizniak (1935–2017). „Po prostu geniusz”
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism