Autor - szczegóły

Korytkowska, Małgorzata, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, ul. Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa, Polska

  • Vol 14 (2017) - ARTYKUŁY
    Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism