Autor - szczegóły

Jocz, Lechosław, Uniwersytet w Lipsku Instytut Sorabistyki, Polska

  • Vol 8, No 2 (2012) - ARTYKUŁY
    Kilka uwag na temat statusu fonologicznego kontynuantów *[kʲ, gʲ] w starszej i współczesnej kaszubszczyźnie centralnej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism