Autor - szczegóły

Wołowska, Katarzyna, Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polska

  • Vol 3, No 1 (2010) - ARTYKUŁY
    Czy analiza składnikowa jest metodą przestarzałą? Rozwój badań nad strukturą semantyczną jednostek leksykalnych we współczesnym językoznawstwie francuskim
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism