Autor - szczegóły

Doboszyńska-Markiewicz, Katarzyna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Polska

  • Vol 12 (2015) - ARTYKUŁY
    O "jakby nieostrości" i jej "swego rodzaju" operatorach (linguistic hedges) – uwagi wstępne
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism