Autor - szczegóły

Duraj-Nowosielska, Izabela, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Polska

  • Vol 7, No 1 (2012) - ARTYKUŁY
    Kilka uwag o wpływie przycisku zdaniowego na interpretację przysłówków-modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie niechcący, przypadkiem)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism