Autor - szczegóły

Wolanin, Hubert, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, Polska

  • Vol 14 (2017) - ARTYKUŁY
    Tzw. nominativus cum infinitivo jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism