Autor - szczegóły

Wójcicka, Alicja, Uniwersytet Warszawski Katedra Lingwistyki Formalnej, Polska

  • Vol 13 (2016) - ARTYKUŁY
    „Myślisz, że jak to się robi?” O strukturze tematyczno-rematycznej pewnego typu zdań pytajnych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism