Autor - szczegóły

Wójcicka, Alicja, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

  • Vol 3, No 1 (2010) - ARTYKUŁY
    „Nie powiedział tego, tylko zasugerował”. Znaczenie czasownika [ktośi ] sugeruje [komuśj ], że_
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism