Autor - szczegóły

Kiklewicz, Aleksander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Polska

  • Vol 14 (2017) - ARTYKUŁY
    Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism