O wyrazach złożonych z komponentem арт- w języku bułgarskich mediów

Natalia Długosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2019.012

Abstrakt


W artykule podejmuję problem bułgarskich rzeczowników złożonych z komponentem арт-. Zwracam uwagę zwłaszcza na kilka istotnych cech interesujących mnie złożeń. Chodzi przede wszystkim o seryjny charakter derywatów, powstałych w oparciu o prosty model słowotwórczy bazujący na analogii, a także o cechę formalnej przejrzystości omawianych compositów, której towarzyszy wysoki stopień zagęszczenia semantycznego. Na poziomie analizy semantycznej derywatów stosuję ujęcie tekstologiczne oraz wykorzystuję wybrane metody językoznawstwa kognitywnego. Kładę nacisk na zjawisko semantycznego rozmycia derywatów w języku mediów.

Słowa kluczowe


złożenia; komponent арт-; język bułgarski; język mediów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz N., 2017, O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Evans V., 2007, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: TAiWPN Universitas.

Langacker R., 2009: Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków: TAiWPN Universitas.

Aврамова Цв., 2003, Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език в края на XX век, София: Heron Press.

БЛ1: Крумова-Цветкова Л., Благоева Д., Колковска С., Пернишка Е., Божилова М., 2013, Българска лексикология и фразеология. Том 1: Българска лексикология, София: Академично издателсво „Проф. Марин Дринов”.

Кубрякова Е.С., 2004: Язык и знание. По пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира, Москва.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism