The third person plural impersonal in Swedish. A typological account

Ewa Data-Bukowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.012

Abstrakt


Konstrukcja nieosobowa z zaimkiem trzeciej os. l.mn. w języku szwedzkim – ujęcie typologiczne

W niniejszym artykule przeanalizowano konstrukcję nieosobową z zaimkiem 3 os. l.mn. de/dom ‘oni/one’ w języku szwedzkim. Zgodnie z ujęciem Siewierskiej (2008a) zaimek jest traktowany jako językowy środek przedstawiania agenta w dyskursie jako niereferencyjnego i nieokreślonego (lub nieostrego). Celem analizy jest ustalenie w jakim zakresie szwedzkie wypowiedzenia zawierające taki zaimek wpisują się w taksonomię nieosobowych znaczeń, ustaloną dla języków europejskich i szeroko dyskutowaną w badaniach typologicznych. Analiza danych językowych zaczerpniętych ze stron internetowych pozwala nakreślić bardziej wiarygodny obraz nieosobowego szwedzkiego de/dom. Jak zostaje wykazane zaimek ten posiada znacznie szerszy repertuar sensów niż zakłada się w szwedzkich gramatykach. Pokrywa on całe spektrum znaczeń określanych w badaniach z zakresu jako: uniwersalne (universal), korporacyjne (corporate), niejasne (vague existential) oraz specyficzne (specific existential). W funkcji nieosobowej występuje także w konstrukcji zawierającej czasownik mówienia säga. W przeprowadzonym badaniu nie potwierdzono natomiast znaczenia presuponowanej obecności sprawcy czynności (inferred existential).


Słowa kluczowe


konstrukcje nieosobowe; zaimek osobowy; szwedzki; nieosobowe odczytania zaimka; rozmyta referencja; agent

Pełny tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism