Kilka uwag o znaczeniu jednostki leksykalnej [ktoś1 ] spoliczkował [kogoś2 ]

Aleksandra Domogała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.009

Abstrakt


W artykule poruszone zostało zagadnienie semantycznych właściwości jednostki leksykalnej [ktoś1] spoliczkował [kogoś2], należącej do klasy orzeczeń kontaktu. Autor, przeprowadzając analizę semantyczną przy wykorzystaniu metod strukturalnych (modelu redukcyjnej semantyki składnikowej i składni funkcjonalnej), podejmuje próbę dotarcia do struktury znaczeniowej opisywanej jednostki [ktoś1] spoliczkował [kogoś2]. Jednocześnie próbuje wykazać, że badany czasownik ma charakter komunikacyjny, a to oznacza, że gest, do którego odsyła, służy do przekazania jakiejś treści. Wnioski, jakie płyną z analizy, pokazują, że jednostka [ktoś1] spoliczkował [kogoś2] sytuuje się na przecięciu orzeczeń percepcji i orzeczeń mówienia.


Słowa kluczowe


semantyka; czasownik; orzeczenia kontaktu; komunikacja

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism