Monika Kresa (red.), 2015, Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), Warszawa: BEL Studio, ss. 241.

Michał Głuszkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.020

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dialog, 2016, Dialog pokoleń – strona projektu, [online:] http://www.dialogpokolen.uw.edu.pl/ [30.11.2016].

Falińska B. 2016, Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Rolnictwo cz. I. Byłe województwo suwalskie, Warszawa: Towarzystwo Kultury Języka.

Golachowska E., 2012, Jak mówić do Pana Boga. Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: IS PAN & Wydawnictwo Agade.

Rak M., 2005, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków: „Scriptum”.

Trzeszczyńska P., 2013, Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Русинова И., 2011, Словарь русских говоров севера Пермского края, Пермь: Пермский университет.

Черных А., 2009, Русский народный календарь в Прикамье. Ч.3. Словарь обря-довой терминологии. Пермь: Издат. Пушка..


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism