O dwóch metatekstowych jednostkach: „zaś” i „natomiast”

Anna Kisiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2015.002

Abstrakt


W artykule prezentowane są dwie jednostki metatekstowe o niejasnej przynależności klasowej, obie pochodzące od złożeń z zaimkami: zaś i natomiast. W pierwszej części artykułu zestawia się je z jednostkami uważanymi w leksykografii za semantycznie pokrewne: za to, z kolei, ale i a. Pierwsza z nich ma równie niejasną przynależność klasową, druga jest zaliczana do klasy partykuł, a dwie ostatnie – do klasy spójników. Na podstawie analizy budowy T-R zdań z tymi jednostkami, ich zdolności do kookurencji z innymi jednostkami metatekstowymi oraz obserwacji zajmowanych pozycji w obrębie zdania wskazuje się na oddzielność zaś i natomiast od klasy partykuł i spójników. W drugiej części artykułu uszczegóławiana jest obserwacja układów T-R zdań z tymi dwiema jednostkami w celu ich wzajemnego skontrastowania i, w rezultacie, wydobycia ich specyfiki.


Słowa kluczowe


metatekst; zaimek; partykuła; spójnik; STR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BORYŚ W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

ISJP: BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

KLESZCZOWA K., 2014, Zaimkowy rodowód wybranych partykuł, w: A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa: Bel Studio, s. 131–140.

SGPP: GROCHOWSKI M., KISIEL A., ŻABOWSKA M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków: PAU.

SJPDor: DOROSZEWSKI W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SOBOTKA P., 2014, Od zaimka do wyrażenia funkcyjnego. Dzieje prasłowiańskiego zaimka *vьs-akъ i jego kontynuantów, w: A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa: Bel Studio, s. 141–161.

SULICH A., 2008, Tematyzatory polskie. Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

ŚWIĄTKIEWICZ K., 2005, Próba ustalenia etymologii zaś, Poradnik Językowy, z. 1, s. 60–67.

USJP: DUBISZ S. (red), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

WAJSZCZUK J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WAJSZCZUK J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism