Kazimierz Polański, Gramatyka języka połabskiego, www.sbc.org.pl/Content/18899/gramatyka_jezyka_polabskiego.pdf

Witold Mańczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.032

Abstrakt


Recenzja internetowego wydania "Gramatyki języka połabskiego" K. Polańskiego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mańczak W., 1972, Ściągnięte formy zaimków dzierżawczych, Język Polski 52, s. 161–173.

Mańczak W., 1977, Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Mańczak W., 2002, O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów, Gdańsk: Oficyna Czec.

Mańczak W., 2007, Podwójny rozwój słów na *jь‑ typu igrać/grać, Przegląd Humanistyczny 51, s. 117–120.

Mańczak W., 2008, Rzeka ‘mówiąc’ w Kazaniach świętokrzyskich, Język Polski 88, s. 101–104.

Mańczak W., 2011, Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją, Prace Filologiczne 60, s. 180–195.

Mańczak W., 2011a, Uwagi o słowiańskich słownikach etymologicznych, Rocznik Slawistyczny 60, s. 91–100.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism