System językowy a problemy jego opisu – o uogólnianiu na przykładzie ostatni, kolejny

Dagmara Bałabaniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.028

Abstrakt


Tekst poświęcony jest problematyce doboru kryteriów w procesie klasyfikacji jednostek. Problem ten jest widoczny zwłaszcza w wypadku leksemów, które wymykają się ogólnej charakterystyce klasy, a ich status budzi wątpliwości. Zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie dwóch polskich lekoemów ostatni i kolejny, które mogą być używane w wypowiedzeniach na poziomie przedmiotowym i metatekstowym. Użycie tych przymiotników aktualizuje układ/szereg porządkujący przedmioty, o których mowa, i jest ściśle związane z perspektywą nadawcy, dokonującego tego uporządkowania.

 


Słowa kluczowe


metatekst; metapredykat; odniesienie; następstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 1966, Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

DANIELEWICZOWA M., 2007, Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim, Zbornik Matice srpske za slavistiku 71–72, s. 223–236.

DANIELEWICZOWA M., 2009, Jawnie oszczerczy, jawnie korupcyjny – między przysłówkiem a partykułą, Linguistica Copernicana 2(2), s. 57–80.

GROCHOWSKI M., 2000, Funkcja intratekstualna leksemów a ich cechy gramatyczne. Analiza wyrażenia wszelki, Poradnik Językowy 5, s. 1–8.

GROCHOWSKI M., 2003, O znaczeniach przymiotników metatekstowych następny, kolejny, w: M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban (red.), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 197–205.

GRZEGORCZYKOWA R., 1994, Polskie przymiotniki jako sygnały aktualizacji temporalnej wypowiedzi, w: D. Stanisheva, R. Nicolova (red.), Gramatika i semantika na slavjanskite ezici v komunikativen aspekt, Sofija: Univerzitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, s. 45–54.

SAUSSURE F. DE, 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism