Faktycznie i rzeczywiście – operacje na wiedzy i ich leksykalizacja

Magdalena Żabowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.006

Abstrakt


W pierwszej części artykułu opisuję właściwości semantyczne polskich partykuł faktycznie rzeczywiście. Następnie analizuję trzy klasy faktywnych partykuł epistemicznych: 1) potwierdzające faktycznie, rzeczywiście, 2) wykluczające naprawdę, autentycznie, 3) polemiczne tak naprawdę, w rzeczywistości oraz ich możliwe użycia w kontekście wiedzy, mianowicie ich stematyzowanie, zrematyzowanie oraz kontrastowanie eliminacyjne. W końcowej części artykułu stawiam hipotezę, że te operacje są zleksykalizowane w systemie języka jako jednostki naprawdę (por. rematyzacja) czy w rzeczywistości (por. kontrastowanie eliminacyjne).                     


Słowa kluczowe


faktycznie; rzeczywiście; partykuły epistemiczne; wiedza; metatekst

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 2005, Do teorii czasownika powiedzieć, Polonica XXIV–XXV, s. 139–155.

Bogusławski A., 2007, A Study in the Linguistics-Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa: Wydawnictwo TAKT.

Bogusławski A., 2009, Myśli o gwiazdce i regule, Warszawa: BEL Studio.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Dobaczewski A., 1998, Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej. ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak T., 2013, Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rzedzicka S., 2002, O wyrażeniu naprawdę, Polonica XXI, s. 85–104.

Żabowska M., 2006, Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych, LingVaria 1, s. 203–213.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism