Uwagi o predykatach fazowych

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.002

Abstrakt


Autorka broni tezy, że tzw. predykaty fazowe typu zaczynać, kontynuować... stanowią w płaszczyźnie semantycznej integralną część jednostki predykatywnej, którą wypada zakwalifikować jako predykat peryfrastyczny. 


Słowa kluczowe


faza akcji / operacji; predykat peryfrastyczny; czasownik pomocniczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, w: M. Grochowski, S. Karolak, Z. Topolińska, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: PWN: 11–212.

Subjunktiv (so poseben osvrt kon makedonskite DA-konstrukcii), Porfosintaksički studii III (w druku).

Topolińska Z., 2001, Polski – Makedonski. Gramatička konfrontacija 5. Zdanie w zdaniu, wyd. Skopje: MANU.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism