Zbigniew Babik, 2012, Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuropejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Przyczynki do krytyki akcentologii post-Illicz-Swityczowskiej, Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ 27, Kraków

Witold Mańczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.031

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mańczak W., 1958, Tendances générales des changements analogiques, Lingua 7, s. 298–325 i 387–420.

– 1960, Odpowiedź Prof. J. Kuryłowiczowi, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19, s. 191–201.

– 1969, Le développement phonétique des langues romanes et la fréquence, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

– 1969a, Le Problème de «Auslautgesetze» en slave commun, Canadian Slavonic Papers 11, s. 56–65.

– 1977, Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

– 1987, Frequenzbedingter unregelmäßiger Lautwandel in den germanischen Sprachen, Wrocław: Ossolineum.

– 1991, La nature du nom propre. Prolégomènes, Nouvelle Revue d’Onomastique 17–18, s. 25–28.

– 1996, Staropolskie puł ‘pół’, Język Polski 36, s. 285–288.

– 1996a, La règle de Verner s’applique-t-elle à la position finale?, Historische Sprachforschung 109, s. 110–116.

– 1996b, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Ossolineum.

– 1998, Czy w polskim był akcent inicjalny?, Rocznik Slawistyczny 51, s. 75–86.

– 1999, Nieregularności w końcówkach staro-cerkiewno-słowiańskich, H. Mieczkowska (red.), In Memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek, Kraków: Wydaw. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, s. 109–113.

– 2002, O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów, Gdańsk: Oficyna Czec.

– 2003, Rzekome refleksy jerów końcowych w gwarach rosyjskich, Slavia Orientalis 52, s. 423–427.

– 2003a, Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w gramotach na korze brzozowej, Slavia Orientalis 52, s. 545–551.

– 2005, Remarques sur la règle de Winter, Acta Linguistica Lithuanica 53, s. 33–37.

– 2008, Linguistique générale et linguistique indo-européenne, Kraków: PAU, Wydz. I Filologiczny, i UJ, Wydz. Filologiczny.

– 2011, Uwagi o słowiańskich słownikach etymologicznych, Rocznik Slawistyczny 60, s. 91–100.

– 2011a, Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją, Prace Filologiczne 60, s. 189–195.
ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism