Aktualna sytuacja teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją

Witold Mańczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.017

Abstrakt


In the late fifties, the present author arrived at the conclusion that in all languages  the form of words depends on three main factors, not only on regular sound  change and analogical development, but also on what he calls irregular sound change  due to frequency. According to the author, very frequently used word groups, words  and morphemes sometimes undergo irregular reductions, e.g. Polish wasza miłość waszmość ‘you’, podobno > pono ‘would-be’, OPol. (umrze)-ci > (umrze)-ć ‘die’. For  many years this theory has aroused practically no interest. But in Biuletyn Polskiego  Towarzystwa Językoznawczego 67 (2011) there appeared four articles dealing with  this theory (two of them positive and two negative). The most important is the article  whose coauthor, a professor of applied mathematics, arrived at the conclusion that  the chance that the theory in question is erroneous is less than 1 in 10 million. 

 


Słowa kluczowe


nieregularny rozwój fonetyczny; frekwencja; matematyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŃKOWSKI A., 2011, Komentarz do „50-lecia” W. Mańczaka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, s. 313–316.

BOCHNAKOWA A., SZKUTNIK Z., 2011, O półwieczu pewnej koncepcji językoznawczej (w nawiązaniu do tekstu W. Mańczaka w BPTJ 2009), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, s. 317–319.

BOGUSŁAWSKI A., 2011, Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, s. 299–311.

KLEMENSIEWICZ Z., LEHR-SPŁAWIŃSKI T., URBAŃCZYK S., 1955, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa: PWN.

KRASKA-SZLENK I., 2011, Teoria ‘nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją’ Witolda Mańczaka i jej znaczenie dla językoznawstwa, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, s. 321–327.

MAŃCZAK W., 1969, Le développement phonétique des langues romanes et la fréquence, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

– 1977, Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

– 1982, Sonorisations irrégulières dans les langues indo-européennes, Makedonski jazik 32–33, s. 433–439.

– 1987, Frequenzbedingter unregelmäßiger Lautwandel in den germanischen Sprachen, Wrocław: Ossolineum.

– 1996, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Ossolineum.

– 2001, Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w słowniku Bańkowskiego, Prace Językoznawcze Uniwersytetu Śląskiego 26, s. 153–158.

– 2002, Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w II tomie słownika Bańkowskiego, Slavia Occidentalis 59, s. 51–56.

– 2009, rec. K. Długosz-Kurczabowej, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Poradnik Językowy 9, s. 90–93.

– 2009a, 50-lecie nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 65, s. 237–246.

– 2009b, Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a słownik pod redakcją Doroszewskiego, w: J. Wawrzyńczyk (red.), Czterdzieści lat minęło… Nad „Słownikiem Doroszewskiego”, Warszawa: Wydawnictwo TAKT, s. 51–56.

– 2011, Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją, Prace Filologiczne 60, s. 189–195.

TASZYCKI W., 1951, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław: Ossolineum.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism