Czy aby Maciej mi przytaknie? O statusie aby w pytaniach rozstrzygnięcia

Magdalena Danielewiczowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.005

Abstrakt


The subject-matter of this article is the status of the expression aby in the semantic structure of yes/no questions. Two possible solutions to the problem emerge from available lexicographic approaches: in some dictionaries the word aby is considered to be an inseparable part of an idiomatic interrogative form, while in others it is described as a bilateral, semantically independent unit of language. The author shows that in the past the word in question was a particle having a very wide range of use. In contemporary Polish its distribution is restricted to volitional contexts, but it still satisfies the condition of proportionality; therefore it should be interpreted as a lexical unit of Polish.


Słowa kluczowe


semantyka; jednostka języka; pytania rozstrzygnięcia; metaoperatory; partykuły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 2000, Pytanie o iterację podsegmentów jednostek składniowych, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska XVIII, Sectio F.F., s. 49–57.

BOGUSŁAWSKI A., 2003, „Może” i „być może”, w: J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa: Wyd. Wydziału Polonistyki UW, s. 11–43.

DANIELEWICZOWA M., 2012, Koniecznie – niekoniecznie. Przypadek językowej asymetrii, w: D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, s. 151–160.

DANIELEWICZOWA M., 2012a, Wokół polskiego wyrażenia lepiej, w: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa (red.), Odkrywanie znaczeń w języku, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 49–58.

GROCHOWSKI M., 1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych, w: Z. Topolińska (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: PWN, s. 271–273.

ISJP – BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MÜLDNER-NIECKOWSKI P., 2003, Wielki słownik frazeologiczny, Warszawa: Wydawnictwo Bettelsman-Media, Świat Książki.

SJPDor – DOROSZEWSKI W. (red.), 1958 – 1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SWJPDun – DUNAJ B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga.

SJPWarsz – KARŁOWICZ J., KRYŃSKI A., NIEDŹWIEDZKI W. K., 1952: Słownik języka polskiego, Warszawa: PIW (I wyd. Warszawa 1912: Kasa im. Mianowskiego).

SJPLinde – LINDE S. B., 1951, Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN (I wyd. Lwów 1858: Ossol.).

SStarop – URBAŃCZYK S. (red.), 1973, Słownik staropolski, t. 1, Wrocław: Ossolineum.

WAJSZCZUK J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism