Wspomnienie o przyjacielu. Profesor Teresa Friedel (1934–2011)

Elżbieta Smułkowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.001

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Friedelówna T., 2008, Profesor Artur Hutnikiewicz. Wspomnienie, Litteraria Copernicana 1, s. 227–234.

Smułkowa E. (red.), 2009, Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 2: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu. Słownik brasławski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Smułkowa E., 2013, Profesor Teresa Friedelówna (1934–2011), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVIII, s. 9–13.

Turska H, 1982, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, w: Studia nad polszczyzną kresową, t. 1, Wrocław: Ossolineum.

Turska H., 1984, Wybór pism (1945–1962), Toruń: UMK.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism