Cechy składniowe i semantyczne jednostek swego rodzaju i pewnego rodzaju

Natalia Żochowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.009

Abstrakt


The analysis undertaken in the article has shown that the sequences of words swego rodzaju and pewnego rodzaju ‘kind of’ (not attested in most Polish dictionaries) consist of components which belong to the closed substitution class, it is therefore fully justified to classify them as lexical units. The analysis of the sentential positions of the phrases swego rodzaju and pewnego rodzaju suggests that they are adjectives, and the analysis of their semantic features has shown that their meaning is related to that of the particles prawie ‘almost’ and w zasadzie ‘in principle’. Furthermore, semantic explication has demonstrated that the analyzed lexical are not synonymous.

Słowa kluczowe


eksplikacja semantyczna; jednostka leksykalna; przymiotnik; wyrażenie metapredykatywne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 1989, Uwagi o pracy nad frazeologią, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografiii współczesnej, Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwer-sytetu Warszawskiego, s. 13–30.

CHLEBDA W., 1997, W stronę frazeologii pragmatycznej, Poradnik Językowy 2, s. 1–10.

DANIELEWICZOWA M., 2007, Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim, Zbornik Matice srpske za slavistiku 71–72, s. 223–236.

GROCHOWSKI M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchronicz-ne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

GROCHOWSKI M., 2009, Opozycja składniowa i semantyczna jednostek o postaci przypadkiem, w: G. Dąbkowski, D. Lewandowska-Jaros (red.), Polszczyzno moja… Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 77–93.

MÜLDNER-NIECKOWSKI P. (red.), 2003, Wielki słownik frazeologiczny języka polskie-go, Warszawa: Świat Książki.

ŻABOWSKA M., 2006, Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych, LingVaria 1, s. 203–213.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism