Operator adnumeratywny ponad, czyli n ie c o więcej niż ‘więcej niż’

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.008

Abstrakt


In diesem Artikel werden Überlegungen zu distributionellen und semantischen Aspekten der strikt adnumerativen Einheit ponad in Fügungen wie ponad dwadzieścia kilometrów (‘über zwanzig Kilometer’), ponad czterokrotnie („mehr  als viermal”), ponad tuzin worków (‘über ein Dutzend Säcke’) angestellt. Als einziger der von M. Grochowski klassifizierten adnumerativen Operatoren lässt ponad eine zusätzliche Bestimmung des Zahlenunterschieds mithilfe von Adverbien nieco, niewiele, sporo, dużo usw. zu. In der Äußerung steht die Einheit ponad beim Rhema (wobei sie nicht, wie około, die Wahl der rhemafähigen Phrase kommentiert) und kann die Funktion des Rhemas (und somit den Satzakzent) übernehmen, wenn auch hier eine nichtkontrastive Verneinung unmöglich ist. Der semantische Gehalt von ponad umfasst zwei Bewertungen des Sprechers: ‘es gibt mehr X als Y’ und ‘das ist viel’.


Słowa kluczowe


wykładniki aproksymacji; metapredykaty; struktura tematyczno-rematyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek a., 1994, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata: studium semantyczne,

Toruń: Wydawnictwo UMK.

Bogusławski A., 1966, Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku

rosyjskim, Wrocław: Ossolineum.

Bogusławski A., 1977, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences,

Warszawa: PWN.

Bogusławski A., 2009, Myśli o gwiazdce i o regule, Warszawa: Bel Studio.

Bogusławski A., 2010, ‘Więcej’ wśród aspektów prymitywu ‘wie, że’, Linguistica

Copernicana 1 (3), s. 23–79.

Duszkin M ., 2 008, Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim

i rosyjskim, rozprawa doktorska, Warszawa: UKSW.

Grochowski M., 1995, Cechy gramatyczne i semantyczne wyrażenia ponad, Acta

Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVI, s. 41–51.

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków: IJP

PAN.

Grochowski M., 2003, Szyk jednostek synsyntagmatycznych w języku polskim

(główne problemy metodologiczne), Polonica XXII–XXIII, s. 203–223.

Lakoff G., 1973, Hedges: a study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts,

Journal of Philosophical Logic 2, s. 458–508.

Markowski A. (red.), 2005, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: PWN,

hasło ponad.

Szumińska D., 1995, Łączliwość składniowa i semantyczno-leksykalna wyrażeń bez

mała, blisko, niespełna, Poradnik Językowy, z. 7, s. 51–56.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa: KLF UW.

Апресян Ю. Д. (red.), 1997–2003, Новый объяснительный словарь синонимов

русского языка, Moskwa: Языки русской культуры, hasła немного, очень.

Мельчук И. А., 1985, Поверхностный синтаксис русских числовых выражений,

Wien: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 16.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism