W kręgu (para)zaimków

Zuzanna Topolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2011.003

Abstrakt


The author argues that lexemes of the type represented by English own, Greek dikós and the like, should be treated as (para)pronominals, and not as mere adjectives. Her analysis is primarily concerned with the Polish lexemes własny ‘own’, osobisty ‘personal’, prywatny ‘private’, and their Macedonian equivalents.

Słowa kluczowe


zaimki słowiańskie; relacja possessor ~ possessum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MROŻEK S., 2010, Dziennik, t. 1 1962–1969, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

MURGOSKI Z., 2005, Rečnik na makedonskiot jazik, Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski”.

NIKOLAEVA T. M., 2008, Neparadigmatičeskaja lingvistika (istorija „bluždajuščih” častic), Studia Philologica, Jazyki slavjanskih kul’tur, Moskva.

TOPOLIŃSKA Z., 1986, W poszukiwaniu kryptozaimków, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XL, s. 191–196.

TOPOLIŃSKA Z., 1987, O „pronominalizacji” wyrażeń werbalnych, Pril. OLLN MANU, XII/2, s. 155–160.

TOPOLIŃSKA Z., 1990, Z semantyki tzw. przymiotników i przysłówków właściwych, Prace Filologiczne 35, s. 229–237.

TOPOLIŃSKA Z., 2006, Pol. Sam, Slavistički studii 12, s. 273–278.

TOPOLIŃSKA Z., 2006, Z semantyki i składni zaimków słowiańskich, w: Jezikovna predanost. Akademiku J. Toporišiču ob 80-letnici, Maribor: Slavistično društvo Maribor, SAZU Ljubljana, s. 93–100.

TOPOLIŃSKA Z., 2007, Ekspresywne wzmacniacze ekstensji grupy imiennej, ZMSS 71–72, s. 19–25.

TOPOLIŃSKA Z., 2007, Ps. *samъ – główne linie derywacji semantycznej, ZMSFL 50, s. 905–912.

TOPOLIŃSKA Z., 2009, On Pronominal Markers of Noun Phrase Extension in Macedo-nian and Bulgarian, w: Investigations in the Bulgarian and Macedonian Nominal Expressions, M. Dimitrova-Volchanova, O. Mišeska-Tomič (eds.), Tapir Akad-emisk Forlag, Trondheim, s. 24–50.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism