Wahania budowy słowotwórczej neologizmów rzeczownikowych od podstaw zapożyczonych

Małgorzata Urban

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.030

Abstrakt


The article is concerned with the derivational characteristics of nominal neologisms formed by co-functional suffixes derived from adopted bases. The analysed derivatives belong to the following classes and are composed with the following suffixes: a) the names of personal agents: -owiec, -er, -ista//-ysta (snowboardowiec, snowboarder, snowboardzista); -ant, -ator (manipulant, manipulator), b) the names of personal owners of attributes: -owiec, -er (rockowiec, rocker); -owiec, -ista//-ysta (amfetaminowiec, amfetaminista), c) the names of instruments: -ator, -arka (laminator, laminarka), and d) the names of activities: -anie, -ing (lobbowanie, lobbying). It is claimed in literature that synonymic derivatives with native and foreign suffixes show a rivalry between the native tendency, and the tendency to internationalize (e.g. Waszakowa 2005). The analysis reported in this paper indicates further causes of this process, such as the tendency to automatize derivation, and the need for informative precision. Finally, there exist stylistic reasons to be taken into account.

Słowa kluczowe


słowotwórstwo synchroniczne; słowotwórstwo rzeczowników; neologizmy słowotwórcze; derywaty współpodstawowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUTTLER D., 1981, Tendencje rozwojowe w zasobie słownym powojennej polszczyzny, w: H. Kurkowska (red.), Współczesna polszczyzna, Warszawa: PWN, s. 187–219.

GRZEGORCZYKOWA R., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa: PWN.

GRZEGORCZYKOWA R., PUZYNINA J., 1999, Problemy ogólne słowotwórstwa i Rzeczownik, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wydanie trzecie, poprawione, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 361–388, 389–468.

JADACKA H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

JADACKA H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NAGÓRKO A., 1987, Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

NAGÓRKO A., 2003, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SMÓŁKOWA T. (red.), 1998–1999, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992. Część I: A–O, Część II: P–Ż, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

SMÓŁKOWA T., 2001, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

SMÓŁKOWA T. (red.), 2004–2005, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993–2000, Część I: A–H, Część II: I–O, Część III: P–Ś, Część IV: T–Ż, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

WASZAKOWA K., 1994, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

WASZAKOWA K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism