Co tam, panie, w koalicji? Między skrzydlatym słowem a jednostką języka

Iwona Kosek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.023

AbstraktThe article provides an analysis of a group of Polish catch phrases and well-known quotations, such as królestwo za konia (My kingdom for a horse), Słowacki wielkim poetą był (Słowacki a great poet was), and their textual transformations. The famous texts and their variants such as Gombrowicz wielkim pisarzem był (Gombrowicz a great author was) are analysed from the perspective of their linguistic status; the paper attempts to answer the question to which level of language such phrases belong – langue or parole.
The analysis shows that the discussed phrases should be seen as texts (connections of units) rather than units of language, because they are semantically regular (divisible) and/or they refer in their structure (e.g. phonetic) to actual units of language. Be-ing the elements of linguistics communication, and being famous phrases, they still seem to be texts and to belong to the level of ‘inter-text play’, therefore they belong to parole.

Słowa kluczowe


opozycja langue – parole; jednostka języka; skrzydlate słowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 1978, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfras­tycznych, w: M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Osoolińskich, s. 15–30.

BOGUSŁAWSKI A., 1987, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, s. 13–34.

BOGUSŁAWSKI A., 1989, Uwagi o pracy nad frazeologią, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, s. 13–30.

BOGUSŁAWSKI A., 1996, Jeszcze o delimitacji bilateralnych wielkości językowych, w: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Sym­bo­lae slavisticae. Dedykowane Pani Profe-sor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 47–55.

BOGUSŁAWSKI A., 2008, Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa: Wydawnictwo TAKT.

CHLEBDA W., 1997, W stronę frazeologii pragmatycznej, Poradnik Językowy, z. 2, s. 1–10.

CHLEBDA W., 1998, Propozycje terminologiczne do opisu skrzydlatych słów, Stylisty-ka VII, s. 189–220.

CHLEBDA W., 2000, Król bywa nagi. Między cytatem i skrzydlatym słowem, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Philologiae, vol. XVIII, s. 85–92.

CHLEBDA W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

CULLER J., 1998, Teoria literatury, tłum. M. Basaj, Warszawa: Prószyński i S-ka.

GAJDA S., 2000, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, w: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, s. 19–27.

GŁOWIŃSKI M., 1992, O intertekstualności, w tegoż: Poetyka i okolice, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GODZIC W., 1999, Telewizja jako kul­tu­ra, Kraków: Rabid.

KOSEK I., 2008, Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

LEWICKI A. M., 2001, Wstępne uwagi o frazach, Prace Filologiczne XLVI, s. 389–402.

LEWICKI A. M., 2003, Uwagi o problemie skrzydlatych słów, w tegoż: Studia z teorii frazeologii, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, s. 301–306.

LIBEREK J., 1999, Skrzydlate słowa w perspektywie frazeologicznej. (Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 6 listopada 1998 roku), Poradnik Językowy, z. 4, s. 41–51.

NYCZ R., 1993, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa: Wydawnictwo IBL.

PISAREK W., 2000, Język w mediach, media w języku, w: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, s. 9–18.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism