Vilamovicean verbal system – Do the Preterite and the Perfect mean the same?

Alexander Andrason

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.014

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest opis podobieństw i różnic w użyciu dwóch konstrukcji czasownikowych w języku wilamowskim, tj. perfektu oraz preteritum. Aby zweryfikować powszechnie panującą opinię, według której obie konstrukcje są synonimiczne i odpowiadają szeroko rozumianemu czasowi przeszłemu, autor analizuje różnorodne przykłady ich użycia, zebrane w czasie badań terenowych w Wilamowicach w lipcu 2008 r. Wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodzi, iż znaczenia i funkcje perfektu oraz preteritum nie są identyczne. Preteritum jest zwykle używane jako generalny czas przeszły oraz w dwóch znaczeniach typowych dla perfektu, tj. jako perfekt doświadczenia i jednodobowy perfekt. Wilamowski perfekt natomiast dominuje w znaczeniu czasu zaprzeszłego oraz w funkcji rezultatywnej. Ponadto, perfekt posiada dwa znaczenia, których preteritum nigdy nie jest w stanie oddać. Mianowicie, może być on użyty jako posesywny statyw oraz może także odnosić się do sytuacji dotyczących przyszłości.


Słowa kluczowe


germanic linguistics; verbal system; perfect; past; endangered and minority languages

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bybee J., Perkins R., Pagliuca W., 1994, The Evolution of Grammar, Chicago–London: The University of Chicago Press.

Dahl Ö., 2000, The Tense and Aspect Systems of European Languages in a Typological Perspective, in: Ö. Dahl (ed.), Tense and Aspect in the Languages of Europe, Berlin–New York: Mouton de Gruyter, p. 3–25.

Dahl Ö., (ed.), 2000, Tense and Aspect in the Languages of Europe, Berlin–New York: Mouton de Gruyter.

Danek J., 2007, Wymysöjer śtytła, Wilamowice: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Dobczyński W., 2002, Śpiewnik Gminy Wilamowice, Wilamowice: Gmina Wilamowice.

Gara J., 2006, Zbiór piosenek wilamowskich, Wilamowice.

Grevisse M., 1975, Le bon usage, Gembloux: Éditions J. Duculot.

Jónsson J. G., 1992, The Two Perfects of Icelandic, Íslenskt mál 14, p. 129–145.

Kleczkowski A., 1920, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja, Kraków: PAN.

Lasatowicz M., 1992, Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987, Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Lindstedt J., 2000, The perfect – aspectual, temporal and evidential, in: Ö. Dalh (ed.), Tense and aspect in the languages of Europe, Berlin–New York: Mouton de Gruyter, p. 365–383.

Maslov J., 1988, Resultative, Perfect and Aspect, in: V. Nedjalkov (ed.), Typology of resultative constructions, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 63–85.

McCawley J. D., 1971, Tense and Time Reference in English, in: C. J. Filmore, D. T. Langendoen (eds.), Studies in Linguistics and Semantics, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Mitkovska L., Buzarovska E., 2008, On the use of the habere-perfect in journalistic and administrative style, in: Z. Topolińska, E. Bužarovska (eds.), Language Typology and Universals, Berlin: Akademie Verlag, p. 128–138.

Młynek L., 1907, Narzecze wilamowickie, Tarnów: J. Pisz.

Nedjalkov V., Jaxontov S., 1988, The Typology of Resultative Constructions, in: V. Nedjalkov (ed.), Typology of resultative constructions, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 3–63.

Squartini M., Bertinetto P. M., 2000, The Simple and Compound Past in Romance Languages, in: Ö. Dahl (ed.), Tense and Aspect in the Languages of Europe, Berlin, New York: Mouton de Gruyter, p. 403–439.

Wicherkiewicz T., 2004, The Making of a Language, Trends in Linguistics. Documentation 19, Berlin–New York: Mouton de Gruyter.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism