O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie

Dagmara Maryn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.008

Abstrakt


The purpose of this article is to describe the syntactic and semantic properties of the units regularny and regularnie. The basic thesis concerns the existence of homonyms in the form regularny / regularnie representing the class of adjectives and adverbs as well as metapredicative operators. The adverb regularnie, from which the adjective regularny is semantically derived, conveys the idea of repetitiveness of an event at specific, relatively equal time intervals. The metapredicate regularnie constitutes a comment on the rheme, it confirms the accuracy of use of a particular predicate.


Słowa kluczowe


semantyka leksykalna; składnia; przymiotnik; przysłówek; operator metapredykatywny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek A., 2001, Kilka nieuporządkowanych uwag o porządku, w: V. S. Chrakovskij, M. Grochowski, G. Hentschel (red.), Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages, Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, s. 31–38.

Bogusławski A., 1975, Measures are measures. In defence of the diversity of comparatives and positives, Linguistische Berichte 36, s. 1–9.

Bogusławski A., 1977, On the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa: PWN.

Bogusławski A., 2005, O operacjach przysłówkowych, w: M. Grochowski (red.) Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 15–44.

Bogusławski A., 2009, Myśli o gwiazdce i o regule, Warszawa: Bel Studio.

Cyra K., 1998a: Jednostka leksykalna za każdym razem – próba analizy składniowej i semantycznej, Polonica XIX, s. 113–124.

Cyra K., 1998b: Warunki ekwiwalencji wybranych wykładników regularnego współwystępowania faktów, Poradnik Językowy, z. 10, s. 15–25.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Danielewiczowa M., 2006, Cała ta leksykografia, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4 (202), s. 57–73.

Danielewiczowa M., 2007, Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim, Зборник Матице српске за славистику 71– –72, Нови сад, s. 223–234.

Danielewiczowa M., 2008, Jak nie należy opisywać przysłówków epistemicznych, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72, s. 109–128.

Danielewiczowa M., 2009, Jak używamy słowa spokojnie? Poradnik Językowy, z. 1, s. 29–39.

Grochowski M., 2003, O znaczeniach przymiotników metatekstowych następny, kolejny, w: M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban (red.), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 196–205.

Grochowski M., 2007, Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe, Z polskich studiów slawistycznych, Seria XI. Językoznawstwo, Warszawa, s. 69–74.

Grochowski M., 2008a, Operatory metatekstowe o kształcie superlatiwu przysłówka, Јужнословенски Филолог LXIV, s. 61–72.

Grochowski M., 2008b, O hierarchii kryteriów w opisie przysłówków formalnie odprzymiotnikowych, w: M. Sarnowski, W. Wysoczański (red.), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 121–128.

Grzegorczykowa R., 1975, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław: Ossolineum.

ISJP, 2000, Inny słownik języka polskiego, M. Bańko (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maryn D., 2008, O cechach składniowych i semantycznych jednostek przeciętny (przeciętnie) i średni (średnio), w: J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska (red.), Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 267–274.

Maryn D., 2009a, O znaczeniach przedmiotowych i metatekstowych przymiotników zwykły i zwyczajny, w: B. Milewska, S. Rzedzicka (red.), Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 293–300.

Maryn D., 2009b, O cechach składniowych i semantycznych jednostek normalny i normalnie, (w druku).

SFPW, 1990, Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Z. Saloni (red.), Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

SJPD, 1958–1969, Słownik języka polskiego, W. Doroszewski (red.), Warszawa: Wiedza Powszechna, PWN.

SJPSz, 1978–1981, Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa: PWN.

SWJP, 1999, Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa: Wilga.

USJP, 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism