Nieobojętne elementy definicji słownikowych leksemu "zobojętnieć"

Katarzyna Dróżdź-Łuszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.023

Abstrakt


The article  presents  the definitions of  the verb zobojętnieć ‘to become  indifferent’ which are given by dictionaries of contemporary Polish. The author focuses on choosing components of the definition of the verb, and on confronting the meaning of stać się obojętnym and stać się niewrażliwym as well as przestać budzić zainteresowanie. Logical operations (conjunction, disjunction, implication) lead to the conclusion that the verb zobojętnieć has a very specialised meaning which should not be explicated by stać się obojętnym. The meaning of zobojętnieć has no common component with the meaning of obojętnieć


Słowa kluczowe


zobojętnieć; stać się obojętnym; operacje logiczne; definicja słownikowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 2003, Aspekt i negacja, Warszawa: Wydawnictwo TAKT.

DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK K., (w druku), Świat ukryty w znaczeniu i znaczenie nieujawnione w słowniku. O przymiotniku obojętny.

DUBISZ S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

DUNAJ B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

PUZYNINA J., 2000, Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim, w: I. Nowakowska- Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 14, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 9–24.

SKORUPKA S., 1984, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

WIERZBICKA A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa: Wiedza Powszechna.

ZARON Z., 1985, Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. Kochaj bliźniego swego, Wrocław: Ossolineum.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism