Opozycje semantyczne jednostek z członem czasownikowym: "odróżniać", "wyróżniać", "rozróżniać"

Anna Kisiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.021

Abstrakt


The article presents semantic anlysis of verbal units based on the root różń-, whose  role  is  to differentiate objects,  such as ktośl wyróżnia kogośn [za cośk]  / cośk [czymśp],   ktośl wyróżnia cośn, cośk wyróżnia kogośn / cośn, ktośn / cośn wyróżnia się czymśk, ktośwyróżnia cośn jakoś, ktośl rozróżnia cośN / cośn1 i cośn2 / między czymśn1 a czymśn2, ktośodróżnia cośn od czegośm / kogośn od kogośm, cośk odróżnia cośn od czegośm / kogośn od  kogośm, cośn / ktośn odróżnia się czymśk od czegośm / kogośm. The most basic unit ktośwyróżnia cośn is also compared with ktośl wyodrębnia cośn z czegośN, while the unit ktośwyróżnia cośn / kogośn [za cośk] / cośk czymśp – the only one implying that the object in   question is better than others – is compared with ktośl nagradza kogośn [za cośk] / coś[czymśp]. The presented analysis should be regarded as preliminary. 


Słowa kluczowe


semantyka leksykalna; quasi-synonimy czasownikowe; czasownik niedokonany

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


APRESJAN J. D., 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Z. Kozłowska,

A. Markowski, Wrocław: Ossolineum.

AUSTIN J. L., 1993, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 1996, Jeszcze o delimitacji bilateralnych wielkości językowych, w: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae Slavisticae. Dedykowane Pani ProfesorHannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa: SOW, s. 47–56.

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, 2000, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ŁAJECZKO P., 1995, O tak zwanych danych zmysłowych, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 1, s. 13–27.

PRZYBYLSKA R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych

do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków: Universitas.

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, 1958–1969, Warszawa: Wiedza Powszechna PWN.

SWJP: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, 1999, Warszawa: Wilga.

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, 2003, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism