Wokół czasownika "zgadnąć" (studium semantyczne)

Tomasz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.020

Abstrakt


The term used in the title has so far not been the subject of a more extensive linguistic   reflection. The author of the paper aims at providing a disciplined description of lexical  units containing the segment zgadnąć with respect to their structure and meaning.The method of analysis is based on  putting forward hypotheses in the form of analytical implications and subjecting them to falsification by bringing them down to contradiction. The content of the paper focuses on issues relating to reconstruction of the form of lexical units (on the basis of  segmental and supra-segmental  signals) and  reconstruction of the hierarchy of meaningful components.  In  close  relationship with the content of the analysed terms, the discussion also considers the following notions: ‘stać się’, ‘wiedzieć’ and ‘być gotowym powiedzieć’. The author tries to prove that those components belong to the semantic structure of the examined phrase; he also proposes a preliminary explication of meanings in the terms of natural semantic meta-language. 


Słowa kluczowe


semantyka; epistemologia; czasownik; rozumowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 1977, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa:

PWN.

DANIELEWICZOWA M., 1996, O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka

struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Warszawa:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

DANIELEWICZOWA M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych,

Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

DOROSZEWSKI W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego PAN, t. 1–11, Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

DUBISZ S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN.

DUNAJ B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo

Wilga.

KAROLAK S., 2001, Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa: Instytut

Slawistyki PAN.

Korpus IPI PAN: http://www.korpus.pl [online]

Korpus Języka Polskiego PWN: http://www.korpus.pwn.pl [online]

Korpus PELRCA: http://korpus.ia.uni.lodz.pl [online]

ŁUKASIEWICZ J., 1920, Logika trójwartościowa, Ruch Filozoficzny V, s. 166–171.

MURAWSKI R., 2001, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

SKORUPKA S., AUDERSKA H., ŁEMPICKA Z. (red.), 1968, Mały słownik języka polskiego,

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

SZYMCZAK M. (red.), 1978–1981, Słownik języka polskiego PWN, t. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo

PWN.

ZGÓŁKOWA H. (red.), 1994–2005, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50,

Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism