"Jawnie oszczerczy", "jawnie korupcyjny" - między przysłówkiem a partykułą

Magdalena Danielewiczowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.019

Abstrakt


L’article est consacre a la description de la signification du mot polonais jawnie qui,  d’apres  l’auteur,  n’est ni un  adverbe ni une particule. A  l’aide  de  cette  expression  on  introduit une caracteristique (avant tout axiologique) d’un predicat que l’on met dans la   phrase toujours apres cette caracteristique. C’est sa nature metapredicative qui ne permet  pas de classer le mot jawnie parmi les adverbes. Dans la partie finale de l’article l’auteur   propose une representation semantique refletant l’ensemble de composantes distinctives   de l’expression analysee. 


Słowa kluczowe


semantyka; wyrażenia epistemiczne; przysłówki metapredykatywne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa: PWN.

BOGUSŁAWSKI A., 2005, O operacjach przysłówkowych, w: M. Grochowski (red.), Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Toruń: Wyd. UMK, s. 15–44.

BOGUSŁAWSKI A., 2007, A Study in the Linguistics – Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio.

BOGUSŁAWSKI A., 2008, Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych, Łask–Warszawa: Oficyna wydawnicza LEKSEM.

DOROSZEWSKI W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa: PWN.

DUBISZ S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa: PWN.

DUNAJ B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga.

GROCHOWSKI M., 2003, Szyk jednostek synsyntagmatycznych w języku polskim (głowne problemy metodologiczne), Polonica XXII–XXIII, s. 203–223.

GRZEGORCZYKOWA R., 1975, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław: Ossolineum.

SZYMCZAK M. (red.), 1978–1981, Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa: PWN.

WAJSZCZUK J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism