Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Prof. dr hab. Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. dr hab. prof. UMK Magdalena Żabowska, Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism