Redakcja

Kolegium Redakcyjne

Prof. dr hab. Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. dr hab. Krystyna Kallas, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Prof. dr hab. Irena Sawicka, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu mikołaja Kopernika, Polska

Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, PolskaPartnerzy platformy czasopism