Redakcja

Rada Redakcyjna

Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ, Polska

Prof. UW Andrzej Bogusławski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Axel Holvoet, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski, Litwa

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Zakład Leksykologii i Semantyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego., Polska

Prof. dr hab. Roman Laskowski, Uniwersytet w Göteborgu i Uniwersytet Jagielloński, Polska

Prof. Dr Jarmila Panevová, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Czechy

Prof. Jens Nørgård-Sørensen, Københavns Universitet, Dania

Prof. Zuzanna Topolińska, Instytut Języka Polskiego PAN, Macedonia

Prof. Dr. Daniel Weiss, Universität Zürich Lehrstuhl Slavische Sprachwissenschaft, Szwajcaria

Prof. dr hab. Anna Wierzbicka, The Australian National University, Canberra, AustraliaPartnerzy platformy czasopism