Editorial Team

Editors

  1. Koordynator OJS Grzegorz Kopcewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
  2. Daniel Boćkowski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Poland
  3. Marcin Szcześniak
  4. dr Anna Kalinowska, INSTYTUT HISTORII im. Tadeusza Manteuffla POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poland


Partnerzy platformy czasopism