Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy akademickich do umieszczenia naszego czasopisma w zasobach elektronicznych bibliotek. Watro dodać, że LUD jest publikowany na platformie obsługiwanej za pomocą systemu OJS (Open Journal Systems), który może stanowić użyteczne narządzie dla redakcji czasopism publikowanych w Waszych bibliotekach.Partnerzy platformy czasopism