Informacje dla autorów

Jeśli jesteś zainteresowany publikacją swojego tekstu w naszym czasopiśmie, zalecamy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w zakładce “O czasopiśmie”, a także z „Wytycznymi dla autorów”. Przed przesłaniem tekstu autorzy muszą zarejestrować się na platformie, a jeśli są już zarejestrowani, zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces przesyłania tekstu. Partnerzy platformy czasopism