„Jak zamierzasz składać kwiaty pod pomnikami poległych żołnierzy?” Mitomotoryka i wizje narodu w macedońskiej debacie parlamentarnej dotyczącej zmiany nazwy kraju.

Anna Kurpiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud103.2019.06

Abstrakt


Artykuł analizuje debatę, która toczyła się w macedońskim parlamencie w grudniu 2018 r. w związku z wprowadzeniem poprawek do konstytucji – w tym zmiany nazwy kraju na „Republika Północnej Macedonii” pomiędzy dwoma głównymi aktorami politycznymi: prawicową partią WMRO-DPMNE oraz socjaldemokracją z premierem Zoranem Zaewem na czele. Ramy teoretyczne analizy wytyczają kulturowa koncepcja narodu Anthony’ego D. Smitha oraz pojęcie mitomotoryki zaproponowane przez Jana Assmanna. Koncentrując się przede wszystkim na budowanej przez partię prawicową emocjonalnej narracji, autorka analizuje koncepcję narodu jako historycznego i niezmiennego, wytyczonego grobami poprzednich pokoleń oraz świętego, a także wiarę w sprawczą moc słowa oraz rolę samookreślenia w budowaniu tożsamości narodowej. Analiza obejmuje kontekst historyczny powstania Macedonii, a także w jej charakter jako państwa wielonarodowego i wieloetnicznego.


Słowa kluczowe


Republika Północnej Macedonii; mitomotoryka; debata parlamentarna; naród; nacjonalizm; historia; tradycja; symbole narodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ankersmit, F. R., (2004). Narracja, reprezentacja, doświadczenie: studia z teorii historiografii. Kraków: TAiWPN „Universitas”.

Assmann, J., Kryczyńska-Pham, A., & Traba, R. (2008). Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Balcer, A. (2000). Macedonia – rozdroże Bałkanów. Krasnogruda, (15).

Billig, M., (2008). Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

CNN, B. C. D. (b.d.). Is Macedonia’s capital being turned into a theme park? Pobrano 14 maj 2019, z CNN website: https://www.cnn.com/2011/10/04/world/europe/macedonia-skopje-2014/index.html

Dąbrowska-Partyka, M. (2011). Mapy jugosłowiańskie i postjugosłowiańskie. (2), 30–43.

Gillet, K. (2015, kwiecień 11). How Skopje became Europe’s new capital of kitsch. The Guardian. Pobrano z https://www.theguardian.com/travel/2015/apr/11/skopje-macedonia-architecture-2014-project-building

Kałuszyńska, E. (b.d.). Język a rzeczywistość. Performatywna funkcja języka. Pobrano z http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/Konferencja%20(teksty%20referatow)/Kaluszynska.pdf

Koziura, K. (2014). The struggle over memory hidden in the contemporary cityscape: the example of Skopje 2014, Macedonia. Journal of Urban Ethnology, (12), 103–118.

Kurpiel, A. (2015). Cztery nazwiska, dwa imiona: macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Majewski, P. (2013). (Re)konstrukcje narodu: odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Moroz-Grzelak, L. (2004). Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa: słowiańskie losy postaci antycznej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Schäuble, M. (2011). How History takes Place: Geographical and Sacralised Landscapes in the Croatian-Bosnian Border Region. History & Memory, 23, 23–61.

Skopje 2014 Uncovered. (b.d.). Pobrano 12 maj 2019, z http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en

Smith, A. D., (2009). Kulturowe podstawy narodów: hierarchia, przymierze i republika. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stawowy-Kawka, I. (2000). Historia Macedonii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


Partnerzy platformy czasopism